Tiêu chí Nhà Sản xuất

Điều kiện sử dụng hệ thống Truy xuất nguồn gốc.

-    Là các đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm, các Liên hiệp, HTX, Doanh nghiệp có các thành viên trong tổ chức đó trực tiếp sản xuất ra sản phẩm nông sản/thực phẩm đạt chất lượng.

-    Các sản phẩm được truy xuất nguồn gốc phải đảm bảo về quy cách, chất lượng, tối thiểu cơ sở sản xuất phải được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, phải minh bạch quy trình sản xuất.

-    Có logo thương hiệu.

-    Đảm bảo chi phí thanh toán sản phẩm/dịch vụ theo thống nhất giữa hai bên.

Tệp đính kèm: