Cơ sở đủ điều kiện VSATTP

Số văn bằng: 
17/2018/NNPTNT-TH
Ngày cấp: 
Thứ năm, 3 Tháng 5, 2018
Nội dung: 
Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nem Chua