Công ty Cổ phần Đặc sản VinaNgon (Nem Thanh)

Người đại diện: 
Ông Trần Ngọc Vũ
Địa chỉ: 
18 Lê Hoàn - TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa hoặc Đường Trần Nhân Tông, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 
094 791 3636