Công ty Cổ phần Đặc sản VinaNgon

×

Thông báo tình trạng

Số bản ghi đã tạo: 1
Quốc gia: 
Việt Nam
Người đại diện: 
Ông Trần Ngọc Vũ
Địa chỉ: 
Lô 18 Lê Hoàn, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: 
0965 637 063
Website: 
www.vinangon.vn
Email: 
vinangon@gmail.com